Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suše za područje Virovitičko-podravske županije. Prirodna nepogoda za područje cijele Virovitičko-podravske županije uzrokovana je izrazito visokim temperaturama te nedostatkom oborina tijekom ljetnih mjeseci, a kojom su na navedenom prostoru uzrokovane velike materijalne štete na – jarim ratarskim te povrtlarskim, industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama – na kojima je moguće utvrditi nastalu štetu.

Molimo poljoprivredne proizvođače (fizičke i pravne osobe) koje imaju štetu na gore navedenom na području općine Mikleuš da štetu dođu prijaviti u općinu Mikleuš.

Prijave će se primati zaključno sa 19. 08. 2022. g. (petak) do 14,00 sati.

Svi koji dođu prijaviti štetu na svojim kulturama sa sobom su dužni ponijeti:

  • osobnu iskaznicu, oib, broj računa otvoren kod banke,
  • obrazac a i b iz upisnika o prijavi kultura za 2022. g. iz kojih su vidljive k.č., arkod parcele za koje se prijavljuje šteta
  • policu osiguranja ako su usjevi osigurani
  • prijavitelji sami popunjavaju svoje prijave
  • po mogućnosti donijeti preslike koje se prilažu uz prijavu (obrazac a i b iz upisanika)

Obrazac prijava štete od elementarne nepogode može se preuzeti u općini Mikleuš te sa web stranice općine Mikleuš: www.mikleus.hr

Izjava-osiguranje imovine-obrazac

OBAVIJEST POVJERENSTVA ZA EL. NEPOGODE – SUŠA

Obrazac-EN-P

Privola-prijavitelja-obrazac suša 2022. (1)

Upute-za-popunjavanje-obrasca-EN-P – poljoprivredne kulture (1)