Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.2.1.04.0582
Naziv korisnika: Općina Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93, 33517 Mikleuš
Ukupna vrijednost projekta: 376.651,75 kuna
Iznos bespovratnih sredstava: 239.042,93 kuna
Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2019 – siječanj 2021.

Projektom je planirana energetska obnova koja obuhvaća nekoliko građevinskih mjera za poboljšanje toplinske zaštitne ovojnice ( novi fasadni sustav na vanjskim zidovima, zamjena vanjske
stolarije,novi krovni pokrov, izolacija stropa prema tavanu, sanacija podova prema tlu), a sve u cilju smanjenja potrošnje energijeza grijanje/hlađenjena godišnjoj razini od najmanje 50% i smanjenja štetnih emisija CO2.

Kontakt osobe za više informacija:
Milan Dundović, općinski načelnik
033 563-066
opcina-mikleus@vt.htnet.hr