Proračun za 2020. godinu

Icon
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu
Icon
Obrasci financijskih izvještaja Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine
Icon
Financijsko izvješće Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine
Icon
Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2020. godinu
Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019. godinu
Icon
Odluka o odabiru korisnika za sufinanciranje programa udruga za 2020. godinu
Icon
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2019. godinu
Icon
Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2019. godinu
Icon
Popis isplata političkim strankama od 01.01-31.12.2019. godine

Proračun za 2019. godinu

Icon
Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2019.g.
Icon
Prijedlog proračuna Općine Mikleuš za 2020.g. i projekcija proračuna za 2021. i 2022.g
Icon
Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna općine Mikleuš za 2019.godinu
Icon
Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje 01.siječanj 2019.-30.rujan 2019.
Icon
Financijsko izvješće Općine Mikleuš za razdoblje 01.siječanj 2019.-30.rujan 2019
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019.g.
Icon
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2019.g.
Icon
Potvrda o predaji financijskog izvještaja Općine Mikleuš za razdoblje 01.siječanj-30.lipanj 2019. godine
Icon
Prorac2019-06
Icon
Prorac2019-03

Proračun za 2018. godinu

Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2018. godinu
Icon
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2018. godinu
Icon
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2018.g
Icon
Prorac2018-09
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Mikleuš za 2018.g
Icon
Odluka o I.izmjenama i dopunama Proračuna općine Mikleuš za 2018.g. i Plan razvojnih programa
Icon
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja proračuna 2018
Icon
Prorac2018-06
Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2017. godinu
Icon
Prorac2018-03

Proračun za 2017. godinu

Icon
Popis isplata političkim strankama 01.01-31.12.2017.
Icon
Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš za 2017. godinu
Icon
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2017.g.
Icon
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu
Icon
Proračun za 2017. i projekcije 2018. i 2019. godinu
Icon
Proračun u malom
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017.

  Proračun za 2016. godinu

  Icon
  Godišnji obračun proračuna za 2016.
  Icon
  Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2016.g.
  Icon
  Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš

   Proračun za 2015. godinu

   Icon
   GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -posebni dio
   Icon
   GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -rashodi i izdatci opći dio
   Icon
   GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -prihodi opći dio
   Icon
   Godišnji obračun proračuna, 2015.-naslovna stranica
   Icon
   Objava financijskog izvješća Općine Mikleuš za 2015.g
   Icon
   POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015.GODINU
   Icon
   Odluka o sufinanciranju rada udruga na području općine Mikleuš
   Icon
   Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-posebni dio
   Icon
   Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-kapitalni programi
   Icon
   Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-rashodi