Proračun za 2020. godinu

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019. godinu

Icon

Odluka o odabiru korisnika za sufinanciranje programa udruga za 2020. godinu

Icon

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2019. godinu

Icon

Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2019. godinu

Icon

Popis isplata političkim strankama od 01.01-31.12.2019. godine

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš u 2019. godini

Icon

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu

Icon

Proračun u malom za 2020. godinu

Icon

Proračun općine Mikleuš za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

  Proračun za 2019. godinu

  Icon

  Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2019.g.

  Icon

  Prijedlog proračuna Općine Mikleuš za 2020.g. i projekcija proračuna za 2021. i 2022.g

  Icon

  Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna općine Mikleuš za 2019.godinu

  Icon

  Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje 01.siječanj 2019.-30.rujan 2019.

  Icon

  Financijsko izvješće Općine Mikleuš za razdoblje 01.siječanj 2019.-30.rujan 2019

  Icon

  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019.g.

  Icon

  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2019.g.

  Icon

  Potvrda o predaji financijskog izvještaja Općine Mikleuš za razdoblje 01.siječanj-30.lipanj 2019. godine

  Icon

  Prorac2019-06

  Icon

  Prorac2019-03

  Icon

  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna općine Mikleuš za 2019.g

  Icon

  Popis korisnika sponzorstva i donacija 01.01-31.12.2018.

  Icon

  Popis isplata političkim strankama 01.01-31.12.2018.

  Icon

  Proračun u malom za 2019. godinu

  Icon

  Odluka o izvršavanju proračuna općine Mikleuš za 2019. godinu

  Icon

  PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021 . GODINU

  Icon

  Prijedlog Proračuna Općine Mikleuš za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.g

   Proračun za 2018. godinu

   Icon

   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2018. godinu

   Icon

   Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2018. godinu

   Icon

   Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2018.g

   Icon

   Prorac2018-09

   Icon

   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Mikleuš za 2018.g

   Icon

   Odluka o I.izmjenama i dopunama Proračuna općine Mikleuš za 2018.g. i Plan razvojnih programa

   Icon

   Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja proračuna 2018

   Icon

   Prorac2018-06

   Icon

   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mikleuš za 2017. godinu

   Icon

   Prorac2018-03

   Icon

   Prorac2017-09

   Icon

   Prorac2017-06

   Icon

   Prorac2017-03

   Icon

   Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2017.g.

   Icon

   Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2017.g

   Icon

   Proračun u malom za 2018. godinu

    Proračun za 2017. godinu

    Icon

    Popis isplata političkim strankama 01.01-31.12.2017.

    Icon

    Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš za 2017. godinu

    Icon

    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2017.g.

    Icon

    Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu

    Icon

    Proračun za 2017. i projekcije 2018. i 2019. godinu

    Icon

    Proračun u malom

    Icon

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017.

     Proračun za 2016. godinu

     Icon

     Godišnji obračun proračuna za 2016.

     Icon

     Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2016.g.

     Icon

     Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš

      Proračun za 2015. godinu

      Icon

      GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -posebni dio

      Icon

      GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -rashodi i izdatci opći dio

      Icon

      GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015. -prihodi opći dio

      Icon

      Godišnji obračun proračuna, 2015.-naslovna stranica

      Icon

      Objava financijskog izvješća Općine Mikleuš za 2015.g

      Icon

      POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2015.GODINU

      Icon

      Odluka o sufinanciranju rada udruga na području općine Mikleuš

      Icon

      Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-posebni dio

      Icon

      Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-kapitalni programi

      Icon

      Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-rashodi

      Icon

      Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-prihodi

      Icon

      Proračun Općine Mikleuš za 2015. godinu-naslovna