Loading...

Kontakti

Službeni mail za komunikaciju s građanima
vezano za novonastalu situaciju s korona virusom

Kontakt osobe:
Darko Hranj 099 216 3189

Dalibor Lipovac (načelnik stožera civilne zaštite Općine Mikleuš) 099 786 8914

Načelnik Milan Dundović 098 253 066

Pročelnik:
Sanja Poljak
Kontakt: 033 563-066
opcina@mikleus.hr

Viši referent za proračun i financije:

Tatjana Bosanac
Kontakt: 033 563-066

Administrativni referent
Željka Vrekalić
Kontakt: 033 563-066

NOVOSTI

Lokalna akcijska grupa Papuk

Politika zaštite osobnih podataka