Izbori za mjesne odbore

Dokumentacija

Icon

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova Vijeća mjesnih odbora općine Mikleuš

Icon

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Mikleuš

Icon

Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili teže bolesti

Icon

Obvezatne upute broj IV o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Icon

Obvezatne upute III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Mikleuš

Icon

Obvezatne upute II o obrascima provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Mikleuš

Icon

Obvezatne upute I o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Mikleuš

Obrasci

Icon

OMS-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana mjesnog odbora

Icon

OMS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora

Icon

OMS-1 Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora

Icon

Izjava - OMS 4