Novosti2017-09-11T16:40:09+02:00

Pravovaljana lista i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš

U privitku možete preuzeti pravovaljanu listu i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš [...]