Novosti2017-09-11T16:40:09+02:00

Pravovaljana lista i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš

U privitku možete preuzeti pravovaljanu listu i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš [...]

Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš

Općina Mikleuš izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš. Uvid [...]