Icon
Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata i ulaganja
Icon
Smjernice za provedbu mjera nacionalne Strategije sprječavanja korupcije
Icon
Procedura naplate prihoda
Icon
Prilog 1. Obrazac investicijskog projekta
Icon
PSP5 Proces upravljanja i raspolaganja nekretninama
Icon
POP13 Proces upravnog postupka
Icon
POP12 Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija-javnosti
Icon
POP11 Proces savjetovanja s javnosšću
Icon
POP9 Proces zastupanja Općine u parničnom postupku
Icon
POP4 Proces stvaranja ugovornih obveza