Icon
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Mikleuš
Icon
Strateški program razvoja Općine Mikleuš 2015.-2020.
Icon
Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge
Icon
Strateški program razvoja Općine Mikleuš 2015.-2020.
Icon
Izvješće sa javne rasprave o II izmjenama i dopunama prostornog plana sa svim prilozima
Icon
Poslovnik općine Mikleuš
Icon
Statut općine Mikleuš
Icon
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mikleuš
Icon
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta_2014