Ime i prezime Politička stranka
MIROSLAV LAZAR, predsjednik vijeća HDZ
MARIJA DUBAIĆ, potpredsjednica vijeća HDZ
KRISTINA TRUPINA HDZ
MARIO LOZER HDZ
IVAN KANSKI HDZ
DALIBOR LIPOVAC HDZ
IVANA PAULIN GRGIĆ HDZ
ALEN MAZALICA SDP
DANIJELA KRUPA HSS