Općinski načelnik MILAN DUNDOVIĆ (HDZ)

Zamjenik općinskog načelnika DALIBOR LIPOVAC (HDSSB)

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MIKLEUŠ

 • IVAN KANSKI – Predsjednik Općinskog vijeća
 • IVANA PAULIN GRGIĆ – Potpredsjednica Općinskog vijeća
 • DANIJEL BOSANAC
 • KRISTINA TRUPINA
 • SANJA DUŠAK
 • ŽELJKO RUKAVINA
 • MARIJA DUBAIĆ
 • JOSIP TONC
 • DEJAN STANIĆ
 • STJEPAN BARO
 • DANIJELA KRUPA
 • RADISLAV RAC