Općinski načelnik: Robert Grabar, dipl.ing.šumarstva (HDZ)

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MIKLEUŠ

  •  KRISTINA TRUPINA (HDZ)
  •  MIROSLAV LAZAR, predsjednik vijeća (HDZ)
  •  MARIO LOZER (HDZ)
  •  MARIJA DUBAIĆ, potpredsjednica vijeća (HDZ)
  •  IVAN KANSKI (HDZ)
  •  DALIBOR LIPOVAC (HDZ)
  •  IVANA PAULIN GRGIĆ (HDZ)
  •  ALEN MAZALICA (SDP)
  •  DANIJELA KRUPA (HSS)