Icon

Obrasci financijskih izvještaja Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine

Icon

Financijsko izvješće Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine

Icon

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu

Icon

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2020. godinu

Icon

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019. godinu

Icon

Odluka o odabiru korisnika za sufinanciranje programa udruga za 2020. godinu

Icon

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2019. godinu

Icon

Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2019. godinu

Icon

Popis isplata političkim strankama od 01.01-31.12.2019. godine

Icon

Popis korisnika sponzorstva i donacija iz proračuna općine Mikleuš u 2019. godini