Icon
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu
Icon
Obrasci financijskih izvještaja Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine
Icon
Financijsko izvješće Općine Mikleuš za razdoblje 01.01.-30.09.2020.godine
Icon
Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2020. godinu
Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikeluš za 2019. godinu
Icon
Odluka o odabiru korisnika za sufinanciranje programa udruga za 2020. godinu
Icon
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2019. godinu
Icon
Financijsko izvješće Općine Mikleuš za 2019. godinu
Icon
Popis isplata političkim strankama od 01.01-31.12.2019. godine