Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (,,Narodne novine”, br. 106/18., 98/19. i 82/23.), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i [Opširnije...]

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada za 2024. godinu

Obavještavamo Vas o promjeni rasporeda pružanja javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Mikleuš. Usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog [Opširnije...]

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš, na radno mjesto DOMAR – KOMUNALNI RADNIK

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine,, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), [Opširnije...]

Go to Top