U namjeri da učinimo Općinsku upravu još otvorenijom i dostupnijom otvorili smo mogućnost postavljanja upita Općinskoj upravi fizičkim i pravnim osobama o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Mikleuš te o svim aktivnostima i djelokrugu rada Općinske uprave.

Pisane upite o radu Općinske uprave građani mogu podnijeti putem pošte na adresu:

Općina Mikleuš
Mikleuš, N.Š.Zrinskog 93

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak od 07:00 do 15:00 sati
Pauza: od 10:00 – 10:30 sati

Tel: 033/563066
Fax: 033/563111
Napomena: -informacije-

ili putem elektroničke pošte: opcina-mikleus@vt.htnet.hr

OTVORENI PODACI su javno i besplatno dostupni podaci namijenjeni ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovna uporaba informacija.

Općina Mikleuš želi potaknuti korištenje otvorenih podataka te ih korisnici mogu slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati uz obavezno navođenje izvora podataka.

https://otvoreni-podaci.com/organizacija.php?org=opcina-mikleus

DOKUMENTI:

Icon
Odluka o ustroju posebnog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
  • Zakon o pravu na pristup informacijama možete pregledati ovdje
  • Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama možete preuzeti ovdje
  • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje
  • Katalog informacija općine Mikleuš možete pogledati ovdje
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete preuzeti ovdje

*ostali dokumenti su u nastajanju i biti će objavljeni slijedom donošenja odluka