U namjeri da učinimo Općinsku upravu još otvorenijom i dostupnijom otvorili smo mogućnost postavljanja upita Općinskoj upravi fizičkim i pravnim osobama o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Mikleuš te o svim aktivnostima i djelokrugu rada Općinske uprave.

Pisane upite o radu Općinske uprave građani mogu podnijeti putem pošte na adresu:

Općina Mikleuš
Mikleuš, N.Š.Zrinskog 93

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak od 07:00 do 15:00 sati
Pauza: od 10:00 – 10:30 sati

Tel: 033/563066
Fax: 033/563111
Napomena: -informacije-

ili putem elektroničke pošte: opcina-mikleus@vt.htnet.hr

DOKUMENTI:

Icon
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Icon
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - csv datoteka
Icon
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Icon
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Icon
Godišnje izvješće ZPPI za 2018.godinu
Icon
Potvrda o zaprimanju Godišnjeg izvješća o pravu na pristup informacijama za 2017.-csv format
Icon
Potvrda o zaprimanju Godišnjeg izvješća o pravu na pristup informacijama za 2017. g
Icon
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Icon
ZPPI-izvješće za 2015. godinu

Icon
Odluka o ustroju posebnog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
  • Zakon o pravu na pristup informacijama možete pregledati ovdje
  • Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama možete preuzeti ovdje
  • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje
  • Katalog informacija općine Mikleuš možete pogledati ovdje
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete preuzeti ovdje

*ostali dokumenti su u nastajanju i biti će objavljeni slijedom donošenja odluka