Proračun za 2021. godinu

Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2021.godinu
Icon
Isplata sredstava političkim strankama namijenjenih redovitom financiranju, 2021.g.
Icon
Popis korisnika sredstava za redovan rad, sponzorstava, donacija, pomoći i sufinanciranja Programa iz proračuna Općine Mikleuš, 2021.g
Icon
Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g.
Icon
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Mikleuš za 2022. godinu
Icon
Proračun Općine Mikleuš za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Icon
Prijedlog proračuna Općine Mikleuš za 2022.g. sa projekcijama za 2023. i 2024.g.
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2021.g.