Poradi nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za Popis poljoprivrede rok za prijavu produžuje se od 18.06.-24.06.

Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da će se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provesti metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), a za poslovne subjekte izvještajnom metodom putem interneta (CAWI – Computer Assisted Web Interview), iznimno putem tiskanih obrazaca.