Općina Mikleuš, u želji da omogućiti što većem broju udruga da podnesu svoje prijave za što više projekata/programa koji doprinose razvoju sporta i kulture na području Općine Mikleuš, donosi odluku o produljenju rokova provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2022. godini.

Zbog trenutne epidemiološke situacije svjesni smo da mnoge udruge, kao potencijalni prijavitelji, neće biti u mogućnosti do 28. ožujka 2022. godine prikupiti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na raspisani natječaj, stoga smo odlučili produžiti rok za dostavu prijava.
Rok za dostavu prijava produžen je do 20. travnja 2022. godine.

Ostale odredbe Javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

Sva dokumentacija vezana uz provedbu javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u području kulture i sporta za 2022. godinu nalazi se na web stranici Općine Mikleuš.