Kao i svake godine do sada Općina Mikleuš povodom božićnih blagdana sjetila se svojih mještana, socijalno ugroženih obitelji, te su na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Mikleuš Roberta Grabara od 09. prosinca 2021. g. odobrena financijska sredstva za kupnju poklon paketa sa osnovnim prehrambenim namirnicama u vrijednosti od 200,00 kn po paketu za 20 obitelji sa područja općine Mikleuš.