Obavještavamo obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Mikleuš, a koja imaju zemljište na području Općine Mikleuš i upisana su u Upisnik poljoprivrednika da će Općina Mikleuš sufinancirati uzimanje uzoraka tla za ispitivanje plodnosti tla sa 50 % iznosa po uzorku.
Pozivamo zainteresirane da se jave u Općinu Mikleuš, na telefon 033563066 ili 0992163188, do 21.kolovoza 2020. godine, do 14,00 sati.

NAPOMENA:
Uzorkovanje poljoprivrednog tla obavljati će se na ARKOD parcelama poljoprivrednog zemljišta koje se nalaze na području Općine Mikleuš i koje su jednake ili veće od 1 Ha.