Deratizacija na području općine Mikleuš provoditi će se u vremenu od 16.10. do 19.10. 2021. godine, a obuhvatiti će naselja Mikleuš, Borik, Balince, Četekovac i Čojlug.