Općina Mikleuš raspisuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj 2020./2021. godini.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu studentske potpore je 13. studeni 2020. godine, do 14.00 sati, bez obzira na način dostave Prijave.

Prijave za dodjelu financijske potpore dostavljaju se na adresu:

Općina Mikleuš,
N.Š. Zrinskog 93
33517 Mikleuš
s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima objaviti će se na web stranici Općine Mikleuš te na oglasnim pločama na području Općine.