Ovim putem pozivamo sve udruge iz područja sporta i kulture s područja Općine Mikleuš, a koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Mikleuš za 2022. godinu, da iste prijave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 28. ožujka 2022. godine.

Na linku se nalazi potrebna dokumentacija koju je potrebno popuniti sukladno naputcima te predati u općinu u rokovima navedenim u godišnjem planu natječaja.

Dokumentaciju možete preuzeti na linkovima: