Općina Mikleuš je s Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva Općini Mikleuš radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta.
Slijedom navedenog, roditelji mogu zahtjev za novčanu pomoć po rođenju djeteta podnijeti:
– prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Mikleuš zahtjev na rješavanje,

– prijavom u sustav e-Građani,  kroz uslugu e-Novorođenče u svega nekoliko klikova.

Temeljem odredbi Odluke o naknadi za novorođeno dijete (Službeni glasnik Općine Mikleuš, broj 10/17, 10-1/19, 4/22) pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:
– 3.000,00 kn za prvo dijete,
– 4.000,00 kn za drugo i svako sljedeće dijete

UVJETI:
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj pod sljedećim uvjetima:
-roditelji/samohrana majka/otac koji su državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području općine Mikleuš, u trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uz uvjet da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Mikleuš.
-iznimno, pravo na novčanu naknadu može se ostvariti i ukoliko jedan od roditelja ispunjava prethodno navedene uvjete ako novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Mikleuš.
-Prednost podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta putem usluge e-Novorođenče je što roditelji (više) ne moraju dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz usluge e-Novorođenče.

*Zahtjevi se i dalje mogu podnositi predajom zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mikleuš