Dana 28. rujna 2020. godine (ponedjeljak), u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 19,00 sati održati će se 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Mikleuš za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
4. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu i prijavu projekta „Uređenje fitness igrališta u Mikleušu“ na natječaj LAG PAPUK Orahovica, TIP OPERACIJE 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu“.
5. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mikleuš povodom obilježavanja Dana Općine Mikleuš, 15. listopada 2020. godine i donošenje Odluke o istom.
6. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Suncokret, Područni odjel Mikleuš, za pedagošku 2019./2020. godinu i Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima iz Proračuna Općine Mikleuš za 2019. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
7. Različito.