Poštovani stanovnici, pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:
Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2021. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za razdoblje od 2021. do 2027. godine. moguće je pronaći OVDJE.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mikleuš za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.06.2021.