Objavljeno: 31. srpnja 2012.

Opće značajke

Općina Mikleuš nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na prostoru Slavonskog gorja. Sa sjeverne strane graniči sa općinom Nova Bukovica, sa istočne i južne strane sa općinom Čačinci, a sa zapadne s općinom Voćin. Općina Mikleuš jedna je od manjih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od 35,29 km2, što predstavlja 1,74 % površine Županije. Broj stanovnika, prema Popisu iz 2001. godine je 1.701, a gustoća naseljenosti 48 st/km2.

U općini Mikleuš se nalazi pet naselja i to Balinci, Borik, Četekovac, Čojlug i Mikleuš. Naselje Mikleuš je sjedište općine Mikleuš.