Načelnik općine Mikleuš Milan Dundović

 

 

 

 

 

  • Načelnik Općine Mikleuš – Milan Dundović (HDZ)
  • Zamjenik općinskog načelnika – Dalibor Lipovac (HDSSB)
Icon

Izjava Načelnika o nepostojanju sukoba interesa

Icon

ETIČKI KODEKS Službenika i namještenika Općine Mikleuš