Objavljeno: 25. siječnja 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mikleuš

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13. i 85/15.), javno se objavljuje Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

U prilogu možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

Icon
Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi-općina Mikleuš
Icon
OBRAZAC sudjelovanja javnosti u savjetovanju