Objavljeno: 20. listopada 2023.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Mikleuš za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.g.

Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15,69/22), objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Mikleuš za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.g.

Dokumenti u prilogu: