Objavljeno: 8. travnja 2024.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Mikleuš

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, Izborno povjerenstvo IV. Izborne jedinice donijelo je

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE MIKLEUŠ

U IV. izbornoj jedinici na području Općine Mikleuš određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. u Mikleušu, Vijećnica Općinskog vijeća Općine Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Mikleušu.

2. Biračko mjesto broj 2. u Boriku, zgrada bivše Osnovne škole, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Boriku.

3. Biračko mjesto broj 3. u Četekovcu, zgrada Osnovne škole Četekovac, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Balincima, Četekovcu i Čojlugu