Icon
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna općine Mikleuš za 2019.g
Icon
Popis korisnika sponzorstva i donacija 01.01-31.12.2018.
Icon
Popis isplata političkim strankama 01.01-31.12.2018.
Icon
Proračun u malom za 2019. godinu
Icon
Odluka o izvršavanju proračuna općine Mikleuš za 2019. godinu
Icon
PRORAČUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021 . GODINU
Icon
Prijedlog Proračuna Općine Mikleuš za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.g