Objavljeno: 12. travnja 2019.

Projekt Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Četekovcu

Projekt Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Četekovcu sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2.“Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Projektne aktivnosti:

Izvođenje radova na Rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste u naselju Četekovac, k.č.br.1650. k.o.Ćeralije. Dužina prometnice koja je rekonstruirana iznosi 150 m,  širina 6 m.

Aktivnosti na Rekonstrukciji navedene ceste obuhvatile su slijedeće radove:

  1. Zemljani radovi i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije
  2. Betonske kanalice
  3. Kolnička konstrukcija
  4. Prometna signalizacija i oznake kolnika
  5. Sanacija postojećeg cijevnog propusta
  6. Promidžba i vidljivost projekta

Glavni korisnik projekta: Općina Mikleuš (mještani Četekovca, OPG“Tonc“, djelatnici „Pilane Jaklić“)

Razdoblje provedbe:

Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta , odnosno od 28.06.2018.g. do završetka izvođenja radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste , odnosno do 06.08.2018.g.

Vrijednost projekta:

Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi: 368.291,58 kuna

Projekt se sufinancira iz sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2.“Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje  svih vrsta male infrastrukture, uključujući  ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ , s iznosom javne potpore od 363.816,58 kuna i to 85% sredstava kroz Europski fond za ruralni razvoj, a 15% od strane Republike Hrvatske, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Mikleuš.