U privitku možete preuzeti pravovaljanu listu i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš