U privitku možete preuzeti pravovaljanu listu i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš

Icon

Pravovaljana lista i Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš