Objavljeno: 22. prosinca 2023.

Poziv na edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju otpadom

Općina Mikleuš poziva vas na javnu edukacijsku tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati u srijedu, 27.12.2023. u 10:00 h u vijećnici općine Mikleuš. Ulaz je slobodan.
Doznajte sve o gospodarenju otpadom, načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, o odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Predavači: Lara Nenadović i Dubravka Repić