Objavljeno: 1. veljače 2019.

Općinsko vijeće Općine Mikleuš održalo je svoju 15. sjednicu

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Mikleuš, održanoj dana 31. siječnja 2019.g., Općinsko vijeće , uz Odluku o komunalnim djelatnostima, Odluku o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja, donesena je i Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mikleuš.

Također, vijećnici su upoznati da je u tijeku Javni uvid u ispravak Prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš. Javni uvid objavljen je na internetskim stranicama Općine Mikleuš, a može se izvršiti i radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Mikleuš. Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa traje do 12.veljače 2019.g.