Objavljeno: 8. svibnja 2023.

Odluka o rezultatima prvog kruga glasovanja-izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

U privitku se nalazi odluka o rezultatima prvog kruga glasovanja-izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine.