U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš.

Icon

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš