Objavljeno: 6. svibnja 2019.

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš

U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš.

Icon
Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš