U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš.