Objavljeno: 18. svibnja 2020.

Objava o upisima u Dječji vrtić Suncokret Mikleuš

Upisi u Dječji vrtić Suncokret, Područni odjel Mikleuš traju od 18. do 29. svibnja 2020. godine.  Termin upisa potrebno je prethodno dogovoriti na tel. 033/401-414 ili 098-179-2075.

Detalji na: – https://vrtic-suncokret.hr/dokumenti/ „Pravilnik o upisu djece“ i „Javna objava upisa djece“.

Upisi djece provodit će se prema Protokolu provedbe epidemioloških mjera zaštite sprječavanja epidemije COVID-19 pri upisu djece u dječji vrtić.