Objavljeno: 17. ožujka 2020.

COVID 19

Obavijest o uredovnom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela općine Mikleuš za rad sa strankama

Temeljem preporuka stručnih službi o mjerama zaštite građana i sprječavanja širenja korona virusa (COVID-19) Općina Mikleuš, za rad sa strankama, od 17. ožujka 2020. godine do daljnjega, uvodi sljedeće radno vrijeme:

– svaki radni dan: od 8,00 do 10,00 sati –

uz napomenu da će se primati samo stranke koje imaju hitne i neodgodive zahtjeve

Prije ulaska u službene prostorije Općine Mikleuš sve stranke biti će upućene na korištenje dezinfekcijskog sredstva za ruke.

Ostatak dana rad Općine Mikleuš odvijat će se uobičajeno, ali će komunikacija sa stručnim službama biti dostupna putem e-maila (opcina-mikleus@vt.htnet.hr) ili pozivom na broj telefona 033 563 066.

Molimo građane za razumijevanje i poštivanje istaknutog radnog vremena i ulazaka u službene prostorije kako zbog vlastite sigurnosti tako i zbog zaštite svojih sugrađana.