Dječji vrtić Suncokret, područni odjel Mikleuš objavljuje upise djece uzrasta 3 do 7 godina u pedagošku 2022./23. godinu.
Molimo sve zainteresirane za upis da nas od 2. do 27. svibnja nazovu na telefon 033/401-414 ili na 098/179-2075 u vremenu od 8.00 do 12.00 sati radi provedbe upisa.

Djeca se u vrtić upisuju prema redoslijedu predaje zamolbe za upis i važećih kriterija prednosti pri upisu. Osim u redoviti program upisujemo djecu i u program predškole (malu školu) koji će se u vrtiću provoditi od 1.10.2022. do 31.5.2023.g.