Objavljeno: 7. travnja 2023.

Obavijest o provođenju deratizacije na području općine Mikleuš

Deratizacija na području općine Mikleuš provodit će se u vremenu od 11. travnja do 12. travnja 2023. godine, a obuhvatit će naselja: Mikleuš, Borik, Balince, Četekovac i Čojlug.

Deratizacija će se provoditi u svrhu deratizacije dvorišta, okućnica i stambenih zgrada uporabom meka na osnovi Bromadiolona. Antidot je vitamin K-1.