Objavljeno: 8. travnja 2024.

Obavijest o početku provođenja deratizacije na području općine Mikleuš

Deratizacija na području općine Mikleuš provodit će se u vremenu od 11. travnja do 12. travnja 2024. godine, a obuhvatit će naselja: Mikleuš, Borik, Balince, Četekovac i Čojlug.

Deratizacija će se provoditi u svrhu deratizacije dvorišta, okućnica i stambenih zgrada uporabom meka na osnovi Bromadiolona. Antidot je vitamin K-1.