Objavljeno: 24. studenoga 2023.

Obavijest o početku deratizacije

Deratizacija na području općine Mikleuš provoditi će se u vremenu od 27. studenog do 29. studenog 2023. godine, a obuhvatit će naselja: Mikleuš, Borik, Balince, Četekovac i Čojlug.

Deratizacija će se provoditi u svrhu deratizacije dvorišta, okućnica i stambenih zgrada uporabom meka na osnovi Bromadiolona. Antidot je vitamin K-1.