Obavještavamo sve stanovnike općine Mikleuš da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti 04.06.2020. godine (ČETVRTAK).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.