Objavljeno: 8. studenoga 2023.

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš, na radno mjesto DOMAR – KOMUNALNI RADNIK

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine,, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mikleuš raspisuje natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš, na radno mjesto DOMAR – KOMUNALNI RADNIK(1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku: