Objavljeno: 10. listopada 2023.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o dodjeli bespovratne financijske potpore redovitim studentima s područja Općine Mikleuš (Službeni glasnik br. 6/14, 7/22), Načelnik Općine Mikleuš objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2023./2024.

Općina Mikleuš raspisuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima s područja općine Mikleuš za akademsku godinu 2023./2024.

Financijska potpora redovitim studentima dodjeljivat će se u razdoblju od 01. listopada 2023. do 15. srpnja 2024. godine.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima provodi Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području općine Mikleuš,
 • da nisu kažnjavani za kaznena djela,
 • da imaju status redovitog studenta na sveučilištu/visokom učilištu u RH
 • da nisu korisnici druge stipendije ili novčane potpore za vrijeme školovanja,
 • da su nositelji domaćinstva, čiji su član, podmirili svoje dospjele obveze prema Općini Mikleuš

Uz prijavu studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice (obostrano)
 • dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 3 mjeseca),
 • potvrdu fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2023./2024., iz koje je vidljiva godina, odnosno semestar koji se upisuje,
 • izjavu da nije korisnik druge stipendije ili novčane potpore za vrijeme školovanja
 • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mikleuš da je domaćinstvo, čiji su član, podmirilo svoje dospjele obveze prema Općini Mikleuš.

Pojedinačni iznos financijske potpore utvrditi će se posebnom Odlukom Općinskog načelnika, nakon zatvaranja natječaja i točno utvrđenog broja studenata koji ostvaruju pravo na potporu.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu financijske potpore je 10. studeni 2023. godine.

Prijava za dodjelu financijske potpore, s potrebnom dokumentacijom, dostavlja se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Mikleuš, N.Š. Zrinskog 93, Mikleuš
s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.

Po isteku roka za podnošenje Prijava Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore studentima utvrđuje broj studenata koji ostvaruju pravo na financijsku potporu te utvrđuje Prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore. Konačnu Odluku o dodjeli financijske potpore studentima za akademsku 2023./2024. godinu donosi Općinski načelnik.
Na temelju Odluke Načelnik Općine Mikleuš i student koji je ostvario pravo na financijsku potporu potpisuju ugovor o dodjeli financijske potpore kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijske potpore.

Dokumentacija: