U nastavku možete preuzeti konačnu odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Mikleuš

Icon

Konačna odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Mikleuš