Objavljeno: 9. svibnja 2019.

Konačna odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Mikleuš

U nastavku možete preuzeti konačnu odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Mikleuš

Icon
Konačna odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine za područje Općine Mikleuš