Objavljeno: 11. lipnja 2019.

Javni uvid u ispravak programa raspolaganja polj. zemljištem

OPĆINA MIKLEUŠ

Mikleuš, 11. 06. 2019.

JAVNI UVID U ISPRAVAK PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE MIKLEUŠ, KOJI JE DONESEN NA 16. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MIKLEUŠ ODRŽANOJ DANA 11. OŽUJKA 2019. G.

Općina Mikleuš izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš, koji je donesen na 16.  sjednici Općinskog vijeća Općine Mikleuš od 11. ožujka 2019. g.

Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom, može se od 12. lipnja do 26. lipnja izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Mikleuš, N. Š. Zrinskog 93, 33517 Mikleuš.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima  odlučivat će Općinsko vijeće Općine Mikleuš u roku od 30 dana.

Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu:

 OPĆINA MIKLEUŠ, N. Š. ZRINSKOG 93, 33517 MIKLEUŠ, zaključno sa 26. lipnja 2019. g.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju.

 

Icon
Javni uvid u ispravak programa raspolaganja polj. zemljištem