Objavljeno: 28. siječnja 2019.

Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš

Općina Mikleuš izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš.

Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja s popratnom  dokumentacijom, može se od 29. siječnja do 12. veljače 2019. g. izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Mikleuš, N. Š. Zrinskog 93, 33517 Mikleuš.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Mikleuš u roku od 30 dana.

Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu:

Općina Mikleuš, N. Š. Zrinskog 93, 33517 Mikleuš, zaključno sa 12. veljača 2019. g. 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Icon
Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Mikleuš-dokumentacija