Objavljeno: 18. srpnja 2019.

Javni poziv – postupak evidentiranja nerazvrstane ceste

JAVNI POZIV – POSTUPAK EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama  koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: dio Školske ulice (početak spoj sa ulicom N.Š.Zrinskog kod kućnog broja 105 prema osnovnoj školi – kraj spoj sa ulicom Josipa Kozarca kod kućnog broja 13 u duljini cca 400 m ) u naselju Mikleuš, u k.o.Mikleuš, da općina Mikleuš   započinje s postupkom evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Javni poziv objavljen je u Virovitičkom listu i na internetskoj stranici Općine Mikleuš.

Javni poziv možete pogledati ovdje.