Objavljeno: 30. studenoga 2022.

Javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom

Javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom održati će se dana 2.12. (petak) u 11:oo sati u Osnovnoj školi u Mikleušu, Školska 13, Mikleuš. Ulaz je slobodan.

Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, obvezama JLS, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, o odvojenom prikupljanju otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.
Kroz raspravu i pitanja razjasnimo sve nejasnoće.

Predavač: Dijana Varlec

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.